Thông báo tiếp nhận trở lại hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa sở Khoa học và Công nghệ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

       Sau thời gian tạm ngừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ theo Thông báo số 683/TB-SKHCN ngày 26/08/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện trở lại việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 07/10/2021.

CHI TIẾT NỘI DUNG THÔNG BÁO