Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Quy chế Tiếp công dân của Sở KH&CN. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024 nhằm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 10 tháng 01 năm 2024 (Thứ ).

 - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

 - Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ. Địa chỉ: TDP 15, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Chí Thắng - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì;

- Ông Nguyễn Xuân Song - Chánh Thanh tra Sở;

- Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (khi có yêu cầu).

4. Nội dung đối thoại:

- Trực tiếp tiếp nhận, xem xét giải quyết các nội dung tổ chức, công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, văn bản liên quan phục vụ việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

- Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN: đăng tải Thông báo này lên Trang thông tin điện tử của Sở, địa chỉ https://skhcn.quangbinh.gov.vn.

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân để biết./.

NỘI DUNG THÔNG BÁO .pdf