Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Quy chế Tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 07/2024 nhằm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, ngày 10 tháng 7 năm 2024 (Thứ ).

 - Buổi sáng: Bắt đầu 7 giờ 30 phút.

 - Buổi chiều: Bắt đầu 13 giờ 30 phút.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, Địa chỉ số 17A Quang Trung, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Trần Quang       - Giám đốc Sở KH và CN chủ trì.

- Ông Nguyễn Xuân Song         - Chánh Thanh tra Sở.

- Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (khi có yêu cầu).

4. Nội dung đối thoại:

Trực tiếp tiếp nhận, xem xét giải quyết các nội dung tổ chức, công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, văn bản liên quan phục vụ việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

- Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KHCN: đăng tải Thông báo này lên Trang thông tin điện tử của Sở, địa chỉ https://skhcn.quangbinh.gov.vn.

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân để biết./.

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN .pdf