Kỷ yếu Hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững cây Cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

 

Lời giới thiệu

 

1

Thực trạng và giải pháp về trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác cây cao su tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại

2

Thực trạng và định hướng phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, những thiệt hại do bão số 10 và định hướng phát triển trong thời gian tới

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

3

Phát triển cao su trong vùng có gió bão hàng năm - Tiềm năng và rủi ro

Trường Đại học Nông Lâm Huế

4

Kết quả sơ tuyển giống cao su tại các tỉnh phía Bắc

Viện nghiên cứu Cao su

5

Một số ý tưởng thiết lập và duy trì vườn cao su trong vùng gió, bão

Viện Nghiên cứu Cao su

6

Cây cao su trên đất Minh Hóa - Thực trạng và giải pháp

Sở KH&CN Quảng Bình

7

Báo cáo tham luận hội thảo về phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Công ty TNHH MTV Lệ Ninh

8

Thực trạng về sâu bệnh hại cây cao su tại Quảng Bình, nguyên nhân và một số giải pháp phòng trừ

Chi cục Bảo vệ Thực vật Quảng Bình

9

Một số giải pháp phát triển cao su trang trại tổng hợp theo hướng bền vững

Chi cục Phát triển Nông thôn Quảng Bình

10

Thiết kế đai rừng chắn gió cho vườn cây cao su và sử dụng giống cây lâm nghiệp để trồng đai rừng có hiệu quả

Chi cục Lâm nghiệp Quảng Bình

11

Thực trạng và giải pháp về hướng trồng, mật độ trồng tối ưu (hạn chế chiều cao để tránh bão) và vành đai bảo vệ chống bão

Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông Lâm nghiệp

12

Để phát triển cây cao su một cách bền vững cần xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Bình

13

Đánh giá thực trạng thực hiện quy trình kỹ thuật cây cao su và các giải pháp phát triển bền vững cây cao su tại Quảng Bình

Sở KH&CN Quảng Bình

14

Các giải pháp nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững cây cao su trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lệ Thủy

15

Báo cáo tham luận "Các giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững cây cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bố Trạch

16

Báo cáo tham luận hội thảo "Các giải pháp nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững cây cao su”

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Trạch

17

Báo cáo tham luận "Các giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững cây cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuyên Hóa

18

Thực trạng và giải pháp về cơ cấu giống cây cao su ở Quảng Bình

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Minh Hóa

19

Thực trạng về công tác giống, công tác chăm sóc và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của cây cao su tại các vườn cao su tiểu điền tỉnh Quảng Bình

Trường Đại học Quảng Bình

20

Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình

Trường Đại học Quảng Bình

21

Quy hoạch vùng trồng cao su xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trường Đại học Quảng Bình

22

Phát triển mô hình sản xuất kinh doanh cao su tiểu điền ở tỉnh Quảng Bình

Trường Đại học Quảng Bình

23

Một số giải pháp phát triển cao su tiểu điền thích ứng với biến đổi khí hậu ở Quảng Bình

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình

24

Thực trạng và giải pháp hướng trồng, mật độ trồng tối ưu (hạn chế chiều cao để tránh bão) và vành đai bảo vệ chống bão

Trại giam Đồng Sơn

25

Thực trạng và giải pháp về cơ cấu bộ giống, về hướng trồng, mật độ trồng tối ưu và vành đai bảo vệ chống bão cây cao su ở tỉnh Quảng Bình

Làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân - Tổng đội Thanh niên làm kinh tế

Các tin khác