Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết: “Thử nghiệm phân bón nano ĐH’93 vào sản xuất giống lúa Hương Bình trên địa bàn xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/9/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu mô hình thực nghiệm ứng dụng và nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ: “Thử nghiệm phân bón nano ĐH’93 vào sản xuất giống lúa Hương Bình trên địa bàn xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa” do Công ty TNHH Giải pháp Chất lượng VQB chủ trì thực hiện. Đồng chí Phạm Thanh Nam, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Thanh Nam, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ,     chủ trì hội nghị.

Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng mô hình sản xuất lúa Hương Bình sử dụng phân nano ĐH’93 với diện tích 4 ha. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu sâu bệnh, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của mô hình. Hoàn thiện quy trình sản xuất giống lúa Hương Bình sử dụng phân nano ĐH’93 phù hợp với điều kiện huyện Minh Hóa.

Nhiệm vụ thực hiện từ 11/2022 đến nay, kết quả đạt được các mục tiêu đề ra: Giống lúa Hương Bình có tổng thời gian sinh trưởng trong vụ Đông xuân khoảng 113 ngày, cho thấy sử dụng phân nano ĐH’93 không ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng của giống; Phân nano ĐH’93 ảnh hưởng tích cực đến sự sinh trưởng, phát triển của giống lúa Hương Bình trong vụ Đông xuân 2022-2023 khi phun phân qua lá vào các giai đoạn 18 ngày và 48 ngày sau gieo; Tất cả các chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất có sự chênh lệch nhiều giữa diện tích sử dụng phân nano và không sử dụng phân nano. Năng suất của diện tích lúa thử nghiệm phân bón ĐH’93 đạt 6,25 tấn/ha cao hơn năng suất diện tích đối chứng (đạt 4,83 tấn/ha); Năng suất trung bình tại mô hình đạt 6,25 tấn/ha thấp hơn các mô hình sản xuất giống lúa Hương Bình trong tỉnh nhưng cao hơn một số giống tại địa phương như giống lúa QC03, HLT31,… chứng tỏ giống thích nghi khá với điều kiện khí hậu, thỗ nhưỡng và đặc điểm canh tác của người dân xã Minh Hóa; Doanh thu của mô hình đạt 259.380.000 đồng. Sau khi cân đối thu, chi thì lợi nhuận thuần của mô hình đạt hơn 5 triệu đồng; Chủ nhiệm và các thành viên trong nhóm thực hiện mô hình đã hoàn thiện xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa Hương Bình sử dụng phân nano ĐH’93 phù hợp với điều kiện huyện Minh Hóa.

Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ báo cáo kết quả trong hội nghị

Tại buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng Khoa học khẳng định nhiệm vụ sử dụng phân bón nano ĐH’93 góp phần giảm thiểu lượng phân bón hóa học và thuốc BVTV giúp tạo ra các sản phẩm lúa, gạo đảm bảo vệ sinh ATTP và bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng. Đồng thời nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất lúa và mang lại nguồn thu tốt, ổn định cho các hộ dân tại tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó hội đồng cũng đã góp ý và đã đánh giá cao kết quả của nhiệm vụ đã đạt được.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác