Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 26/1/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình”, do Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế chủ trì thực hiện, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn làm chủ nhiệm. Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, TUV - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, TUV - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì hội nghị.

Mục tiêu của nhiệm vụ ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình. Cụ thể: Ứng dụng địa không gian và trí tuệ nhân tạo để đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Bình; Xây dựng khung cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển nông nghiệp 4.0; Xây dựng khung ứng dụng nông nghiệp thông minh; Xây dựng mô hình điển hình về nông nghiệp 4.0 cho cơ sở nuôi tôm; Đề xuất một số định hướng phát triển nông nghiệp 4.0 cho tỉnh Quảng Bình.

Được thực hiện từ tháng 8 năm 2022 đến nay với đối tượng nghiên cứu của nhiệm vụ là các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình (nông lâm nghiệp và thuỷ sản); Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ địa không gian, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp, kết quả nghiên cứu đạt được của nhiệm vụ, cụ thể: Ứng dụng công nghệ địa không gian đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Bình; Xây dựng khung cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển nông nghiệp 4.0 tại Quảng Bình; Xây dựng hệ thống QBSA-IoT cho việc nuôi trồng thuỷ sản theo hướng công nghệ cao; Xây dựng hệ thống trợ lý ảo thông minh QBSA-ChaBot hỗ trợ người dung trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản tại Quảng Bình; Đề xuất một số định hướng phát triển nông nghiệp 4.0 cho tỉnh Quảng Bình. Nhiệm vụ hoàn thiện sẽ là cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu, phân tích và ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ cũng đã đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ hơn.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Các tin khác