Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 góp phần nâng cao năng suất chất lượng doanh nghiệp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Khi triển khai áp dụng ISO 45001, các doanh nghiệp đạt được kết quả, hiệu quả trên nhiều mặt, góp phần vào sự phát triển bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tập trung chủ yếu vào lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. (Ảnh minh họa)

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), tập trung chủ yếu vào lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001 được công bố vào tháng 3 năm 2018, thay thế tiêu chuẩn OHSAS18001 và mang lại cải tiến đáng kể về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Áp dụng ISO 45001 như một cách để quản lý và giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tăng cường hiệu suất của nhân viên trong môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Khi triển khai áp dụng ISO 45001, các doanh nghiệp đạt được kết quả, hiệu quả trên nhiều mặt.

Có thể kể đến một số lợi ích về kinh tế - xã hội và môi trường: Thông qua áp dụng ISO 45001, doanh nghiệp chủ động, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu luật định và các yêu cầu khác về quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp; phòng tránh rủi ro về pháp lý và khiếu nại về an toàn lao động, môi trường lao động, đảm bảo người lao động tham gia sản xuất, ngăn ngừa hạn chế các tổn thương và bệnh tật cho người lao động,… góp phần phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Hiệu quả đối với doanh nghiệp: Giúp loại bỏ mối nguy, giảm thiểu rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bằng việc thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa có hiệu lực, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động; Giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và rủi ro bị xử phạt về an toàn, vệ sinh lao động…;

Giảm thời gian dừng máy và chi phí gián đoạn hoạt động sản xuất, bao gồm khắc phục sự cố thiết bị; Giảm chi phí bảo hiểm; Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ luân chuyển lao động; Nâng cao uy tín với khách hàng, chuỗi cung ứng và cơ quan pháp luật... Những lợi ích này sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững, nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.

ISO 45001:2018 không nhằm mục đích ràng buộc về mặt pháp lý, mà nó là một công cụ quản lý để các tổ chức sử dụng một cách tự nguyện nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro gây hại. ISO 45001 có thể được áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Link bài đăng: https://vietq.vn/tieu-chuan-iso-450012018-gop-phan-nang-cao-nang-suat-chat-luong-cua-doanh-nghiep-d222964.html

Nguồn: vietq.vn

 

Các tin khác