Báo cáo Kết quả hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra về khoa học và công nghệ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
     Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và trực tiếp Lãnh đạo Sở; cùng với nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra ngành khoa học và công nghệ đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:

 NỘI DUNG BÁO CÁO

 

Các tin khác