Chuyển giao quyền sử dụng nhiệm vụ "Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới"

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 23/2/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tiếp nhận quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp (CCTP) ở tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới”, để thực hiện công tác tham mưu và ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tế, do Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm nhiệm vụ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Nhiệm vụ “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCTP ở tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới” được UBND tỉnh phê duyệt lựa chọn Ban Nội chính Tỉnh ủy làm cơ quan chủ trì nghiên cứu và đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Nội chính làm chủ nhiệm nhiệm vụ . Qua 21 tháng tổ chức nghiên cứu, nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá đạt kết quả xếp loại xuất sắc.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao nhiệm vụ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCTP ở tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới” cho đồng chí Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm nhiệm vụ

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình tặng sách nhiệm vụ khoa học: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCTP ở tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới” cho các đại biểu.

          Theo đó, kết quả nghiên cứu nhiệm vụ cơ bản đã giải quyết được 3 mục tiêu, đó là: Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; đánh giá thực trạng công tác tư pháp và CCTP tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020; đề xuất 3 nhóm giải pháp với 12 giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác CCTP trên địa bàn tỉnh thời gian tới mang tính toàn diện, khả thi, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm nhiệm vụ trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đã giúp Ban Nội chính Tỉnh ủy và nhóm hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, có tính vận dụng cao vào thực tiễn.

          Đồng chí cho biết, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ biên tập thành sách và phát hành đến tận các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh để áp dụng trong thực tiễn; đồng thời tiếp thu những ý kiến của người sử dụng để hoàn chỉnh thêm nhiệm vụ …

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác