Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh bột sắn dây theo chuỗi tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24/1/2024, tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh bột sắn dây theo chuỗi tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP” do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quảng Ninh chủ trì thực hiện.

Qua báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế cho thấy, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo đúng thuyết minh đề ra, cụ thể: Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây giống; chỉ đạo việc chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Trồng dặm đủ số lượng theo thuyết minh; Chăm sóc, theo dõi tình hình phát triển của sắn dây. Cụ thể: Sau 03 tháng trồng: chiều dài dây chính trung bình 2,5 - 3m; đường kính gốc 0,1cm, mỗi cây ra 3 nhánh, bình quân mỗi nhánh 5 lá. Từ 8 tháng sau trồng cây sinh trường phát triển mạnh tăng trưởng nhanh về đường kính, đường kinh gốc trung bình đạt 3,8 cm.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan chủ trì, đại diện đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan chủ trì và các cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác