Nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi của huyện Tuyên Hóa”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/6/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi của huyện Tuyên Hóa”, do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa chủ trì thực hiện. Đồng chí Nguyễn Trần Quang, TUV - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì hội nghị.

Hiện nay, Bưởi Tuyên Hóa chưa có một nhãn hiệu để quảng bá danh tiếng cũng như khẳng định chất lượng của sản phẩm. Người tiêu dùng biết đến sản phẩm này chủ yếu là thông qua người thân giới thiệu hoặc các chuyến đi công tác đến địa phương. Việc thu mua sản phẩm bưởi do các thương lái thu gom vì vậy giá cả không ổn định. Do đó, nếu không tạo một cơ sở pháp lý để bảo vệ thì giá trị của sản phẩm này sẽ bị mai một, hơn nữa việc khai thác nếu không theo quy trình, không có biện pháp quản lý sẽ dần mất đi tính đặc trưng của Bưởi Tuyên Hóa. Trên cơ sở đó Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa đã triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi của huyện Tuyên Hóa”.

Mục tiêu của nhiệm vụ, bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm quả bưởi của huyện Tuyên Hóa với chủ sở hữu là UBND huyện Tuyên Hóa và xây dựng được cơ sở pháp lý, khoa học để bước đầu triển khai công tác quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” tiến tới hình thành thương hiệu trên thị trường.

Nhiệm vụ được thực hiện từ tháng 4/2022 đến nay, kết quả đạt được, cụ thể: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất kinh doanh bưởi và xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi của huyện Tuyên Hóa; Quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa”; Quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa”.

Đồng chí Nguyễn Trần Quang, TUV - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học đánh giá cao giá trị khoa học mà nhiệm vụ đã đạt được, đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn để kết quả nghiên cứu nhiệm vụ hoàn thiện hơn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề nghị cơ quan chủ trì chỉnh sửa báo cáo theo các nội dung mà nhiệm vụ được phê duyệt và các ý kiến của các thành viên Hội đồng. Hoàn thiện nhiệm vụ để triển khai vào thực tiễn trong thời gian tời.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác