Bộ KH&CN trả lời ĐBQH vấn đề tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn và quy chuẩn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bộ KH&CN nhận được ý kiến của doanh nghiệp đề cập khó khăn trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 2163/BKHCN-TĐC trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Hà Phước Thắng - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh liên quan đến việc thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn TP.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 3737/TTKQH-GS ngày 29/5/2024 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc chuyển Phiếu chất vấn của ĐBQH Hà Phước Thắng - Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

“Qua khảo sát tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh nhận được nhiều ý kiến cho rằng hiện nay chưa có cơ sở dữ liệu đầy đủ về tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ sở nên việc tra cứu, áp dụng tiêu chuẩn đối với các đối tượng có nhu cầu như doanh nghiệp, người dân... còn gặp khó khăn. Để nắm được thông tin về các tiêu chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, cũng như thông tin về nội dung tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đã được thay thế, hủy bỏ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thường xuyên phải liên hệ với cơ quan Nhà nước hữu quan về tiêu chuẩn hoặc qua công ty cung cấp dịch vụ để được đáp ứng nhu cầu. Xin Bộ trưởng cho biết định hướng trong thời gian tới để tháo gỡ khó khăn nêu trên”.

 Bộ trưởng Bộ KH&CN trong một lần trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

Trả lời chất vấn của Đại biểu Hà Phước Thắng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, hiện nay, danh mục tiêu chuẩn quốc gia bao gồm các tiêu chuẩn quốc gia mới công bố, thay thế, hủy bỏ được cập nhật thường xuyên và liên tục trên Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam quản lý, vận hành (địa chỉ website: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn). Các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài có thể được tìm kiếm trên website của các tổ chức ban hành tiêu chuẩn như: ISO, IEC...

Qua quá trình khảo sát các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nhận được nhiều ý kiến về khó khăn trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, nhằm khắc phục tình trạng như Đại biểu đã nêu và tăng cường đẩy mạnh việc tiếp cận thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã bổ sung “Điều 8c. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”. Theo đó, quy định cụ thể “Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp các bộ, ngành, tổ chức liên quan để tổng hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và các tài liệu kỹ thuật khác vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia này được xây dựng, quản lý, vận hành để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân có thể tiếp cận, cập nhật thông tin về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật một cách thuận tiện, nhanh chóng. Thành phần của hệ thống cơ sở dữ liệu, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức về cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu được quy định cụ thể tại Điều 8 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Tờ trình số 1816/TTR-BKHCN ngày 30/5/2024) để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Link bài đăng: https://vietq.vn/bo-khcn-tra-loi-dbqh-ve-van-de-tiep-can-thong-tin-ve-tieu-chuan-va-quy-chuan-d222787.html

Nguồn: vietq.vn

Các tin khác