Sở Xây dựng tôt chức Hội nghị tập huấn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định có liên quan

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2015, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định có liên quan đến 159 cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về xây dựng các xã, phường, thị trấn (cán bộ địa chính - xây dựng) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Phạm Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở đề nghị giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng cùng các học viên phối hợp, trao đổi, giải đáp những vấn đề, chưa rõ trong thực tế quản lý và thực hiện chuyên môn nhằm thực hiện đúng pháp luật; giảng viên truyền đạt các nội dung, vấn đề nêu ra cần bám sát thực tiễn, phù hợp với đối tượng cấp xã; giải thích, nhấn mạnh những điểm mới trong thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định có liên quan.

Qua lớp tập huấn này sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về xây dựng đồng thời nắm bắt đầy đủ các thông tin để thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ nhằm tham mưu cho các Chủ đầu tư (UBND cấp xã) trong công tác tư vấn thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án và xử lý các công trình xây dựng trên địa bàn mình quản lý ngày càng tốt hơn.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Luật Xây dựng và các Nghị định có liên quan.

Nguồn: https://sxd.quangbinh.gov.vn

Các tin khác