SỔ TAY PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Font size : A- A A+

 

TT

TÊN BÀI VIẾT

I

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1.              

Hệ sinh thái Vườn - Ao - Chuồng (VAC)

2.              

Thiết kế vườn và kỹ thuật trồng cây ăn quả

3.              

Kỹ thuật cải tạo vườn tạp

4.              

Kỹ thuật nhân giống một số cây ăn quả chủ yếu trong vườn

5.              

Một số sâu bệnh hại cây trong vườn và biện pháp phòng trừ

6.              

Chăn nuôi an toàn sinh học

7.              

Kỹ thuật nuôi thủy sản trong hệ sinh thái VAC

8.              

Kỹ thuật trồng rau an toàn (RAT)

9.              

Kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap        

II

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

10.         

Kỹ thuật trồng Bí xanh

11.         

Kỹ thuật trồng Bưởi

12.         

Kỹ thuật trồng Cà chua

13.         

Kỹ thuật trồng Cà phê  

14.         

Kỹ thuật trồng Cam Quýt

15.         

Kỹ thuật trồng Cải bắp

16.         

Kỹ thuật trồng Cây vụ đông

17.         

Kỹ thuật sản xuất giống cây cao su và trồng mới

18.         

Kỹ thuật trồng Chanh không hạt

19.         

Kỹ thuật trồng Chè

20.         

Kỹ thuật trồng Chuối

21.         

Kỹ thuật trồng Cỏ varisme số 6 (VA 06)

22.         

Kỹ thuật trồng Dưa chuột

23.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Dưa hấu

24.         

Kỹ thuật thâm canh Dưa hấu trái vụ

25.         

Kỹ thuật trồng Dứa

26.         

Kỹ thuật trồng Đậu tương

27.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Đậu xanh ĐX044

28.         

Kỹ thuật sản xuất giống Đay

29.         

Kỹ thuật trồng Gừng

30.         

Kỹ thuật trồng Hành Tỏi

31.         

Kỹ thuật trồng Hoa cúc

32.         

Kỹ thuật sản xuất một số loại giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao

33.         

Kỹ thuật trồng Hồ tiêu

34.         

Kỹ thuật trồng Hồng ngâm

35.         

Kỹ thuật trồng Hồng xiêm

36.         

Kỹ thuật trồng Khế ngọt

37.         

Kỹ thuật trồng Khoai lang

38.         

Kỹ thuật trồng giống Khoai lang TV1 và H12

39.         

Kỹ thuật trồng Khoai môn, Khoai sọ

40.         

Kỹ thuật trồng khoai tây

41.         

Kỹ thuật trồng Lạc

42.         

Kỹ thuật gieo cấy Lúa Xuân ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trở ra

43.         

Kỹ thuật gieo cấy Lúa Mùa ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trở ra

44.         

Kỹ thuật thâm canh Lúa lai

45.         

Kỹ thuật sản xuất hạt giống Lúa lai F1 vụ Xuân

46.         

Kỹ thuật trồng giống Lúa QX3 và QX8

47.         

Kỹ thuật trồng giống Lúa P290, TBR1, 94-11

48.         

Kỹ thuật trồng giống Lúa chất lượng cao P6, NH3, G251

49.         

Kỹ thuật trồng Mía

50.         

Kỹ thuật trồng Na

51.         

Kỹ thuật trồng Nấm mỡ

52.         

Kỹ thuật trồng Nấm rơm

53.         

Kỹ thuật trồng Nhãn

54.         

Kỹ thuật trồng giống ngô DK414, CP919

55.         

Kỹ thuật trồng Ngô lai

56.         

Kỹ thuật trồng Ngô nếp lai tố nữ

57.         

Kỹ thuật trồng Ngô ngọt Thái Lan

58.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Ngô MX4

59.         

Kỹ thuật trồng Ổi lai

60.         

Kỹ thuật trồng Ớt

61.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc giống Ớt cay lai F1 số 20

62.         

Kỹ thuật sản xuất các loại Rau

63.         

Kỹ thuật trồng Sắn

64.         

Kỹ thuật trồng Su hào

65.         

Kỹ thuật trồng Súp lơ

66.         

Kỹ thuật trồng Táo

67.         

Kỹ thuật trồng Thanh long

68.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Vải

69.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Xoài

70.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc khổ qua (mướp đắng)

71.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Cao su

72.         

Biện pháp phòng trừ tổng hợp một số đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu trên cây cao su

III

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

73.         

Kỹ thuật trồng Luồng

74.         

Kỹ thuật trồng Giẻ lấy hạt

75.         

Kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Mây nếp

76.         

Kỹ thuật trồng Tre Điềm trúc lấy măng

77.         

Kỹ thuật trồng Tre lấy măng

78.         

Kỹ thuật trồng cây Trúc Sào

79.         

Kỹ thuật trồng cây trầm gió bầu tạo kỳ nam

80.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Mây dưới tán rừng tự nhiên

81.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Mây hàng rào

82.         

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Mây trên đất canh tác nông nghiệp

83.         

Kỹ thuật nhân giống và trồng khoanh nuôi sa nhân vô tính

IV

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

84.         

Kỹ thuật nuôi Bò sinh sản và Bê lai

85.         

Kỹ thuật vỗ béo Bò thịt

86.         

Kỹ thuật chăn nuôi Bò sinh sản

87.         

Kỹ thuật nuôi Bò sữa

88.         

Kỹ thuật chế biến thức ăn cho bò

89.         

Kỹ thuật nuôi bồ câu Pháp

90.         

Kỹ thuật nuôi Dê lai

91.         

Kỹ thuật nuôi Dúi sinh sản

92.         

Kỹ thuật chăn nuôi Lợn thịt

93.         

Kỹ thuật nuôi Lợn thịt F1, F2

94.         

Kỹ thuật chăn nuôi Lợn Khùa

95.         

Kỹ thuật chăn nuôi Lợn thương phẩm hướng nạc với quy mô trang trại.

96.         

Kỹ thuật nuôi Lợn nái ngoại

97.         

Kỹ thuật nuôi Lợn hướng nạc

98.         

Kỹ thuật nuôi thâm canh Lợn thịt 4 máu ngoại

99.         

Kỹ thuật chăn nuôi Lợn rừng lai sinh sản

100.    

Kỹ thuật vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi lợn hướng nạc với quy mô trang trại

101.    

Kỹ thuật nuôi Gà ác

102.    

Kỹ thuật chăn nuôi Gà Ai cập đẻ trứng

103.    

Kỹ thuật nuôi Gà HơMông

104.    

Kỹ thuật nuôi Gà Jadabaco

105.    

Kỹ thuật nuôi Gà Sao

106.    

Kỹ thuật nuôi Gà thịt

107.    

Kỹ thuật nuôi Gà thả vườn

108.    

Kỹ thuật chăn nuôi Gà thịt an toàn sinh học

109.    

Kỹ thuật nuôi Giun quế

110.    

Kỹ thuật nuôi Kỳ đà

111.    

Kỹ thuật nuôi Nhím sinh sản

112.    

Kỹ thuật nuôi Ong

113.    

Kỹ thuật nuôi Tằm

114.    

Kỹ thuật chăn nuôi Vịt Bầu Quỳ thương phẩm

115.    

Kỹ thuật nuôi Vịt lấy trứng

116.    

Kỹ thuật chăn nuôi Vịt siêu thịt

117.    

Kỹ thuật nuôi chồn nhung đuôi đen

118.    

Kỹ thuật nuôi dế

119.    

Kỹ thuật nuôi thỏ trắng New Zealand

V

LĨNH VỰC THỦY SẢN

120.    

Kỹ thuật nuôi Cá, Tôm trong ruộng lúa

121.    

Kỹ thuật nuôi Cá Chình thương phẩm trong ao

122.    

Kỹ thuật nuôi Cá Đối mục

123.    

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá đối mục

124.    

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo Cá lóc

125.    

Kỹ thuật nuôi cá mú thương phẩm trên ao cát

126.    

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

127.    

Kỹ thuật nuôi cá Hồng Mỹ thương phẩm trong ao cát

128.    

Kỹ thuật quy trình sản xuất giống Cá lóc đen

129.    

Kỹ thuật sản xuất nhân tạo giống Cá lăng chấm

130.    

Kỹ thuật nuôi cá lăng chấm thương phẩm

131.    

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo Cá rô đồng

132.    

Kỹ thuật nuôi Cá rô đồng

133.    

Kỹ thuật nuôi Cua xanh nước lợ

134.    

Kỹ thuật nuôi Cá rô phi

135.    

Kỹ thuật nuôi Cá rô đầu vuông

136.    

Kỹ thuật nuôi Cua đồng

137.    

Kỹ thuật nuôi Cua biển

138.    

Kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo Cua biển (scylla sp.)

139.    

Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng

140.    

Kỹ thuật nuôi tôm trên cát

141.    

Kỹ thuật nuôi tôm sú

VI

 CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP, SINH HỌC

142.    

Quy trình sản xuất Chế phẩm vi sinh hữu hiệu E.M.

143.    

Quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng Phân viên nén vô cơ-vi sinh hữu cơ

144.    

Quy trình công nghệ sản xuất một số giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô và giâm hom

145.    

Quy trình kỹ thuật xây dựng quy trình sử dụng màng chuyển hóa ánh sáng để trồng cà chua, cải xanh và ớt cay tại tỉnh Quảng Bình.

146.    

Quy trình công nghệ sản xuất giống Nấm và một số loại Nấm ăn và Nấm dược liệu

147.    

Quy trình công nghệ sấy Nhãn

148.    

Quy trình công nghệ bảo quản và chế biến quả Vải

149.    

Quy trình công nghệ sấy Rau Quả

150.    

Một số công nghệ sau thu hoạch trái cây