Nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh...   Tin mới
Ngày 5/7/2024, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh bột sắn dây theo chuỗi tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh...
Xem tiếp
Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu xây dựng...   Tin mới
Ngày 24/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu xây dựng công cụ giám sát và kiểm kê phát thải khí nhà kính (CO2 tương đương) trên cơ sở phân...
Xem tiếp
Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu giải...   Tin mới
Ngày 23/4/2024, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu, xây dựng bộ...   Tin mới
Ngày 25/4/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Xây dựng cơ sở dữ liệu...   Tin mới
Ngày 22/4/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Xây dựng cơ sở dữ liệu người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài”, Sở Ngoại...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »