Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2024 tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND...
Xem tiếp
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ...   Tin mới
Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định 1351/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được tuyển chọn thực hiện năm 2023
Xem tiếp
Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện năm...
Xem tiếp