Thông báo Về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023...   Tin mới
Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối...
Xem tiếp
Thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày...   Tin mới
Ngày 30/6/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Thông báo số 2592/TB-SHTT về việc triển khai áp dụng Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Xem tiếp
Hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại thị trường...   Tin mới
Việc phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các chủ thể liên quan...
Xem tiếp