Tóm tắt các giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI (2014 - 2015)

Font size : A- A A+
 Các giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI (2014-2015)

Click để xem  thông tin chi tiết các giải pháp - Bản PDF


Click để xem  thông tin chi tiết các giải pháp - Bản Word