Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính sở Khoa học và Công nghệ năm 2016

Font size : A- A A+

 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng bình ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 (Click để xem chi tiết Kế hoạch)