Tạp chí số 4 - 2017

Font size : A- A A+

 

 

TT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

 

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM QUẢNG BÌNH

 

1

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “Hai giỏi” ở Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Trịnh Vương Hồng

2

Giá trị tư tưởng từ những lời dạy của Bác đối với lực lượng vũ trang nhân dân và việc xây dựng lực lượng vũ trang Quảng Bình trong tình hình mới

Hoàng Xuân Vĩnh

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” ở Quảng Bình hiện nay

Nguyễn Công Huấn

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

4

Một vài suy nghĩ về kết quả khoa học và công nghệ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa XI)

Phan Mạnh Hiền

5

Vấn đề sở hữu trí tuệ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện nay

Lê Thị Thanh Tâm

6

Trao đổi về hành vi bắt chuộc giấy tờ

Hoàng Quảng Lực

7

Quảng Bình: Nhiều mô hình kinh tế của đồng bào công giáo phát huy hiệu quả

Trương Văn Hà

8

“Thương hiệu” rau sạch An Nông

Ngọc Lan

9

Làm giàu từ mô hình trồng cà chua theo tiêu chuẩn VietGAP

Lệ Quyên

10

Nghiên cứu khảo sát thành phần hóa học cây bình tinh chét (Curcuma Pierreana Gagnep) ở tỉnh Quảng Bình

Lý Thị Thu Hoài

11

Giải pháp cải tạo nhà dân dụng thành nhà thông minh với giá thành thấp

Nguyễn Duy Linh

12

Đại đoàn kết dân tộc trong Cách mạng tháng Tám – Vững bước đi tới tương lai

Nguyễn Văn Thanh

13

Cao trào “Quảng Bình quật khởi” chuyển từ thế cầm cự sang phản công

Phan Thanh Tịnh

14

Từ tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ đến công tác đền ơn đáp nghĩa hôm nay

Lê Viết Bình

15

Sử dụng phương pháp hệ thống hóa kiến thức lịch sử bằng sơ đồ

Trần Thị Tuyết Nhung

16

Khởi sắc Trúc Ly

Thái Toản

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN

 

17

Một số giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Bình trong thờ gian tới

Phan Mạnh Hùng

18

Thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B trong cộng đồng dân cư tỉnh Quảng Bình năm 2017

Nguyễn Đức Cường

19

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Quảng Bình vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trương Cao Nguyên

20

Xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình phục vụ phát triển và hội nhập

Phan Văn Thường

21

Một số kết quả thu thập, sưu tầm nguồn tư liệu Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trương Quang Phúc

 

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

22

Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ