Tạp chí số 2 - 2018

Font size : A- A A+

 

TT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

 

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 

1

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để hỗ trợ, thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp - Theo QĐ số 844/QĐ-TTg

 

2

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” - Theo CV số 1919/BKHCN-PTTTDN

 

3

Kế hoạch hôc trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 - Theo QĐ số 4319/QĐ-UBND

 

4

Thêm cơ hội cho các Start-up du lịch Việt - Theo Bản tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, số 6/2018

 

5

Năm phương thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo - Theo Bản tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, số 8/2018

 

6

Tiếp lửa đam mê, tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Lệ Quyên

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

7

Nhìn lại một số kết quả hoạt động của đội ngũ trí thức tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Diên An

8

Triển khai và nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Lê Văn Lập

9

Báo Đảng địa phương trước sự thúc bách của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hoàng Hữu Thái

10

Trao đổi về một phiên tòa rút kinh nghiệm

Hoàng Quảng Lực

11

Xây dựng quy trình nhân giống cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam) từ hạt ở giai đoạn vườn ươm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trần Thị Kim Cúc

12

Bàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ở ngành khoa học và công nghệ Quảng Bình

Hoàng Thị Hương Giang

13

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi

Nguyễn Ngọc Lan

14

Hành trình khẳng định thương hiệu “Dầu lạc Phong Nha”

Đặng Thùy Trang

15

Ấn tượng về mô hình nuôi cá chình theo quy trình, công nghệ sản xuất mới

Đặng Văn Huế

16

Quảng Bình, 70 năm sáng mãi ngọn lửa thi đua yêu nước

Trương Thị Ngọc

17

Ngôi nhà có năng lượng tốt là yên ổn cuộc sống

Nguyễn Văn Phát

18

Nghề nuôi trai ngọc ở vùng duyên hải

Nguyễn Tuấn

19

Một số ý kiến về xác định đền thờ Hoằng Quốc công Khai Quốc công thần Đào Duy Từ trong cổng Võ Thắng

Tạ Đình Hà

20

Những văn sĩ Nga đến với Đồng Hới trong những ngày đánh Mỹ

Hồ Ngọc Diệp

21

Nét văn hóa của cư dân vùng biển Quảng Bình qua một số lễ hội cầu ngư

Hoàng Trọng Thủy

22

Hò giả ruốc Cảnh Dương – Một làn điệu đặc sắc trong lao động

Phan Thanh Tịnh

23

Prả-Chiếc vòng tay giữ nề nếp tộc người

Nguyễn Tiến Dũng

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN

 

24

Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Văn Phát

25

Nghiên cứu một số phương thức giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Trương Văn Hởi

26

Nghiên cứu bổ sung và biên soạn những giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Khắc Thái

 

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

27

Tin hoạt động khoa học và công nghệ 1:

- Tuần Văn hóa – Du lịch thành phố Đồng Hới năm 2018

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình

- Tạp chí Thông tin Khoa học và Công Nghệ Quảng Bình tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2018

- Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Mô hình thử nghiệm khả năng sinh trưởng của bò lai (BBB x lai Zebu) nuôi tại Quảng Bình”

- Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu các giải pháp lien kết trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình”

- Lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 

28

Tin hoạt động khoa học và công nghệ 2:

- Hội thảo khoa học: “Mô hình nuôi hươu lấy nhung tại TT.Quy Đạt, huyện Minh Hóa”

- Hội thảo khoa học nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu bổ sung và biên soạn những giá trị văn hóa trên địa bàn Quảng Bình”