Tạp chí Thông tin KH&CN Quảng Bình số 2 - 2019

Font size : A- A A+

  

TT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

 

MỤC LỤC

 

 

QUẢNG BÌNH – 30 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

 

1

Nâng cao hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân làm nòng cốt xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nhân tố quyết định thắng lợi trong 30 năm tái lập và phát triển tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Thị Thanh Hương

2

Quảng Bình – 30 năm đổi mới và phát triển trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng

Trần Xuân Vinh

 

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 

3

IPP2 – Chương trình ODA tiên phong hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

 

4

Appa Group: Nông nghiệp công nghệ cao không còn quá xa

 

5

“Start – up” ở Đồng Trạch, huyện Bố Trạch

Lệ Quyên

6

Cuộc thi khởi nghiệp quốc gia 2019

 

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

7

Một số kết quả về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh Quảng Bình trong 30 năm (1989 - 2019)

Nguyễn Diên An

8

Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Đào Thị Hồng Lý

9

Phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp: “chìa khóa vàng” thực hiện tái cơ cấu ngành

Ngọc Lan

10

Triển vọng từ các mô hình khuyến ngư

Thùy Trang

11

Ứng dụng chế phẩm sinh học góp phần phát triển nông nghiệp bền vững

Trần Thị Hồng Duyên

12

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tê – xã hội ở huyện Lệ Thủy

Lưu Văn Lộc

13

Hiệu quả mô hình liên kết sản xuất củ đậu năng suất cao

Đặng Văn Huế

14

Nuôi hươu sao cho thu nhập cao

Thái Toản

15

Hợp tác xã Vân Sơn – Mô hình mây, tre đan cần được nhân rộng

Lê Chiêu Phùng

16

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Quách Xuân Hưng

17

Phân tích một số chỉ tiêu nhằm đánh giá chất lượng của nước sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Thị Minh Lợi

18

Vai trò của phong tục, tập quán trong đời sống xã hội hiện nay

Nguyễn Thị Trà Giang

19

Tập quán tiêu dùng trong lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Nguyễn Văn Mạnh

20

Thực trạng và giải pháp bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử cách mạng phục vụ phát triển du lịch phía Bắc tỉnh Quảng Bình

Tạ Đình Hà

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN

 

21

Kiểm toán năng lượng và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Lê Văn Lập

22

Bước đầu khảo sát hệ thống Thành hoàng ở Quảng Bình qua tư liệu Hán Nôm

Nguyễn Văn Tuân

23

Đặc điểm tiếng địa phương Quảng Bình và việc phản ánh trong từ điển phương ngữ Quảng Bình

Võ Thị Dung

 

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

24

- Hội thảo khoa học “Quảng Bình – 30 năm đổi mới và phát triển”

Trần Thị Hồng Duyên

25

 

- Hội thảo khoa học  “Phát triển nông nghiệp tại 10 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn”

- Xét duyệt nội dung hai nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm cây măng tây xanh trên vùng gò đồi huyện Quảng Ninh” và “ Xây dụng mô hình nhân giống và trồng thử nghiệm cây sim rừng tại Quảng Bình”

- Xây dựng mô hình chế biến dầu sả theo chuỗi khép kín ở HTX nông nghiệp Dinh Trạm, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy


- Nhớ ngày 30/4/1975

Trần Thị Hồng Duyên

Trần Thị Thu Hiền

Lưu Văn Lộc

Hoàng Hiếu Nghĩa