Thiên đường hang động Quảng Bình

Font size : A- A A+
 
 

 

STT

MỤC LỤC

1

Danh mục chữ viết tắt

2

Lời nói đầu

3

Chương 1. Điều kiện tự nhiên, văn hóa – xã hội tỉnh Quảng Bình (Đinh Huy Trí)

4

1.1. Điều kiện tự nhiên

5

1.2. Đặc điểm văn hóa – xã hội

6

Chương 2. Khái quát về karst và hang động karst

7

2.1. Khái quát về karst và di sản thiên nhiên liên quan với địa hình karst ở Việt Nam (Tạ Hòa Phương, Đặng Văn Bào, Howard Limbert, Debora Limbert)

8

2.2. Cơ chế hình thành và phát triển karst (Tạ Hòa Phương)

9

Chương 3. Quảng Bình – Thiên đường hang động Thế giới

10

3.1. Những giá trị nổi bật, ngoại hạng của hang động karst vùng Phong Nha – Kẻ Bàng

11

3.1.1. Hệ thống hang động khổng lồ trên đá vôi Cổ sinh đại (Tạ Hòa Phương, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thùy Dương)

12

3.1.2. Sự đa dạng và phong phú của hệ thạch nhũ trong các hang động karst (Tạ Hòa Phương, Nguyễn Thùy Dương)

a. Khái quát về các thành tạo nhũ trong hang động karst

b. Đa dạng thạch nhũ trong các hang động karst ở Quảng Bình

13

3.1.3. Sơn Đoòng – động lớn nhất thế giới với nhiều kỷ lục cảnh quan kèm theo

a. Động karst lớn nhất thế giới (Hoàng Kim Quang)

b. Những thành tạo thạch nhũ kỳ vĩ (Tạ Hòa Phương)

c. Những thể thạch nhũ hiếm hoi và tinh tế (Tạ Hòa Phương)

d. Một số loại thạch nhũ khác thường (Tạ Hòa Phương)

14

3.1.4. Những di sản cổ sinh trong hang động to và đẹp nhất Việt Nam (Tạ Hòa Phương)

a. Ám Tiêu San Hô

b. Điểm hóa thạch Thú móng guốc

15

3.1.5. Động Phong Nha – động nước đẹp nhất Việt Nam (Tạ Hòa Phương, Nguyễn Đức Lý, Debora Limbert. Howard Limbert)

16

3.1.6. Hang Va với rừng tháp nhũ độc đáo đẹp nhất khu vực Đông Nam Á (Tạ Hòa Phương, Nguyễn Thùy Dương)

17

3.1.7. Động Thiên Đường – động khô có hệ thạch nhũ phong phú và đẹp nhất Việt Nam (Tạ Hòa Phương)

18

3.1.8. Phòng San Hô trong hang Sơng Oxalis với vườn nhũ dạng san hô độc nhất vô nhị trên thế giới (Tạ Hòa Phương)

19

Thay lời kết

20

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

21

MỤC LỤC

22

Thông tin xuất bản