Thông báo tham dự vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022

Font size : A- A A+

Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực của Cuộc thi thông báo đến các tác giả/nhóm tác giả của các dự án/ý tưởng tham dự vòng chung kết Cuộc thi như sau:
Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8h00 ngày 17/5/2022 (thứ 3)
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 7, Sở Khoa học và Công nghệ
Đối tượng tham gia: Tác giả/nhóm tác giả/tổ chức có dự án/ý tưởng tham gia vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022 (có danh sách 18 dự án/ý tưởng kèm theo).
Để chuẩn bị cho vòng chung kết, đề nghị các tác giả/nhóm tác giả chuẩn bị 01 bài thuyết trình powerpoint trình bày trong khoảng thời gian từ 10 - 15 phút vàgửi về địa chỉ Email phongcongngheqb@gmail.com. Đồng thời chuẩn bị 09 cuốn thuyết minh về dự án/ý tưởng khởi nghiệp (bao gồm cả nội dung về hoàn thiện mô hình kinh doanh đã được tập huấn ngày 05/5/2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ) và gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, 17A Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước ngày 16/5/2022. Thông tin liên hệ: Số điện thoại 0913258958 (chị Hoa).
Đề nghị các tác giả/nhóm tác giả/tổ chức tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

NỘI DUNG THÔNG BÁO (.pdf)

 

More