Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2024

Font size : A- A A+

Ngày 13/12/2023, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2024.

NỘI DUNG THỂ LỆ .pdf

More