Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020: Kết quả và...   Tin mới
Năm 2020, mặc dù chịu tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19, nhưng doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN) vẫn có những bước phát triển đáng ghi nhận: số lượng doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận...
Xem tiếp
Tận dụng cơ hội khi xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN cấp...   Tin mới
Một trong những điểm mới nhất của dự thảo quy hoạch mạng lưới các tổ chức KH&CN cấp tỉnh do Bộ KH&CN đang triển khai là các địa phương có thể đề xuất những dự án đầu tư về trang thiết bị, đất đai,... hoặc...
Xem tiếp
Cần đẩy mạnh liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp để phát huy lợi...   Tin mới
Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân các tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp giúp bà con tham gia trực tiếp...
Xem tiếp
Lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới KH&CN   Tin mới
“Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, xác định lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới...
Xem tiếp