Các giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc năm 2023   Tin mới
Ngày 8/9/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Tập đoàn Meta đã tổ chức Lễ Công bố Giải pháp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 tại Hà Nội. Lễ...
Xem tiếp
Tiêu chuẩn ISO/TR 56004: Cung cấp cách thức, kế hoạch, kết quả hoạt...   Tin mới
Tiêu chuẩn ISO/TR 56004 cung cấp hướng dẫn về lý do tại sao triển khai đánh giá quản lý đổi mới sáng tạo (Innovation Management Assessment, IMA); những kết quả mong đợi từ IMA; kế hoạch hành động, cách...
Xem tiếp
Quản lý chiến lược thông minh thông qua tiêu chuẩn ISO/CD 56006, thúc...   Tin mới
Tiêu chuẩn ISO/CD 56006 Quản lý đổi mới sáng tạo - Quản lý chiến lược thông minh (thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 56000 về đổi mới sáng tạo) cung cấp hướng dẫn cho lãnh đạo và quản lý cấp cao về cách triển khai...
Xem tiếp
Quản lý ý tưởng đổi mới sáng tạo thông qua Tiêu chuẩn ISO/AWI 56007   Tin mới
Nền tảng cơ bản đối với đổi mới sáng tạo, sự tồn tại và phát triển của một tổ chức, doanh nghiệp là việc tạo ra, lựa chọn và phát triển các ý tưởng mới. Các ý tưởng mới giúp thực hiện cải tiến để tăng...
Xem tiếp
Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023   Tin mới
Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía...
Xem tiếp