Công nhận kết quả hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ...   Tin mới
Ngày 28/9/2023 Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số: 151/QĐ-HTSTKT Công nhận kết quả hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X (năm 2022 - 2023).
Xem tiếp
Thông báo Về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023...   Tin mới
Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối...
Xem tiếp
Thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày...   Tin mới
Ngày 30/6/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Thông báo số 2592/TB-SHTT về việc triển khai áp dụng Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Xem tiếp
Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023   Tin mới
Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía...
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 »