Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 186/TB-SHTT 20/02/2009 Về việc áp dụng biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp mới
1