LIÊN HỆ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Font size : A- A A+

 Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ. Xin quý khách liên hệ theo địa chỉ sau:

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình
Địa chỉ: 17A Quang Trung - TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3824347
Fax: 0232.3822808
Email: skhcn@quangbinh.gov.vn
Website:  https://skhcn.quangbinh.gov.vn

 

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tên cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

Họ và tên: Nguyễn Chí Thắng

Chức vụ/ Chức danh: Giám đốc Sở - Người phát ngôn

Điện thoại: 0903 255 007

Email: thangnc.skhcn@quangbinh.gov.vn