Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 915/HD-SKHCN Hướng dẩn Về xuất xứ công nghệ lựa chọn để ứng dụng thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt Sở Khoa học và Công nghệ 21/06/2024 Còn
2 662/KH-SKHCN Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Sở Khoa học và Công nghệ 04/05/2024 Còn
3 597/KH-SKHCN Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở với Phụ nữ ngành Khoa học và Công nghệ năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ 24/04/2024 Còn
4 611/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Phụ nữ Quảng Bình năm 2024 UBND tỉnh Quảng Bình 09/04/2024 Còn
5 443/KH-SKHCN Kế hoạch Tập huấn “Bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm của địa phương và tài sản trí tuệ hình thành trong nghiên cứu khoa học” Sở Khoa học và Công nghệ 01/04/2024 Còn
6 456/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 18/03/2024 Còn
7 452/KH-UBND Tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Thanh niên năm 2024 UBND tỉnh Quảng Bình 18/03/2024 Còn
8 259/KH-SKHCN Kế hoạch tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ 01/03/2024 Còn
9 202/KH-SKHCN Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ 20/02/2024 Còn
10 195/KH-SKHCN Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ 19/02/2024 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »