Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 229/BC-SKHCN Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 06/03/2023 Còn
2 159/KH-SKHCN Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ 24/02/2023 Còn
3 21/QĐ-SKHCN Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình Sở Khoa học và Công nghệ 17/02/2023 Còn
4 108/KH-SKHCN Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ 09/02/2023 Còn
5 07/KH-SKHCN Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” Sở Khoa học và Công nghệ 04/01/2023 Còn
6 1305/KH-SKHCN Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ 26/12/2022 Còn
7 997/KH-SKHCN Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ở Quảng Bình” Sở Khoa học và Công nghệ 19/10/2022 Còn
8 984/KH-SKHCN Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025 Sở Khoa học và Công nghệ 18/10/2022 Còn
9 980/KH-SKHCN Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ 17/10/2022 Còn
10 920/KH-SKHCN Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 04/10/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »