Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình...   Tin mới
Ngày 13/10/2023, Ban Tổ chức (BTC) Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải lần thứ X (năm 2022-2023) và phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ...
Xem tiếp
Công nhận kết quả hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ...   Tin mới
Ngày 28/9/2023 Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số: 151/QĐ-HTSTKT Công nhận kết quả hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X (năm 2022 - 2023).
Xem tiếp
Thông báo giải các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh...   Tin mới
Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X (năm 2022-2023) Thông báo 23 giải pháp đạt giải, gồm: 1 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba và 9 giải khuyến khích, cụ thể như sau:
Xem tiếp
Có 23/55 giải pháp đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng...   Tin mới
Ngày 23/8/2023, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X (năm 2022-2023) tổ chức cuộc họp thông qua kết quả đánh giá các giải pháp tham dự Hội thi và triển khai nhiệm vụ trong thời...
Xem tiếp