Tiêu chuẩn Oeko -Tex Standard-100 về đảm bảo an toàn sản phẩm dệt...   Tin mới
Các sản phẩm dệt may đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard-100 sẽ trải qua trên 100 tiêu chí kiểm tra như nồng độ formaldehyde, thuốc trừ sâu, kim loại nặng chiết xuất được,… Hiện nay, Oeko-Tex Standard 100...
Xem tiếp
Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Xây dựng vườn mẫu trên...   Tin mới
Ngày 19/7/2024, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Xây dựng vườn mẫu trên vùng gò đồi tại xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá”. Tham dự...
Xem tiếp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ...   Tin mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề...
Xem tiếp
“Lực lượng sản xuất chất lượng cao chính là khoa học, công nghệ và...   Tin mới
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số ngày 19/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,...
Xem tiếp
Chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết số 10, 11 và 12-NQ/TW...   Tin mới
Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu và tổ chức triển khai các chương trình, kế...
Xem tiếp