Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Font size : A- A A+
  

THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng viên chức năm 2015

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu bố trí làm việc tại Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: Xem thông báo niêm yết tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 11/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015 tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình (vào giờ hành chính các ngày làm việc).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số 17A đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 17A Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 052.3822153 (trong giờ hành chính)./.

                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                    (Đã ký)                            

                                                                                                                                                                          Nguyễn Đức Lý

 (Chi tiết file PDF)