Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Xây dựng Hệ thống quản...   Tin mới
Ngày 1/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Xây dựng Hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình”,...
Xem tiếp
Nghiệm thu cấp Tỉnh dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi: “Ứng...   Tin mới
Ngày 29/11/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Đánh giá thực trạng và...   Tin mới
Ngày 28/11/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất nhân tố tổng...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ: “Đề xuất giải...   Tin mới
Ngày 24/11/2023, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng của...
Xem tiếp
Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu xây dựng mô hình làng văn hoá du lịch...   Tin mới
Ngày 8/11/2023, Sở Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu xây dựng mô hình làng văn hoá du lịch tại Quảng Bình phục vụ phát triển du lịch bền vững”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »