Danh bạ Hộp thư điện tử công vụ sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Font size : A- A A+

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH

Địa chỉ hộp thư chung: skhcn@quangbinh.gov.vn

Địa chỉ hộp thư tiếp dân: tiepdan.skhcn@quangbinh.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hộp thư đã cấp

I. Lãnh đạo Sở

1

Nguyễn Đức Lý

Giám đốc

lynd.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Lê Văn Thái

Phó Giám đốc

thailv.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Phan Thanh Nghiệm

Phó Giám đốc

nghiempt.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Chí Thắng

Phó giám đốc

thangnc.skhcn@quangbinh.gov.vn

II. Văn phòng sở

1

Phạm Thanh Nam

Chánh Văn phòng

nampt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Trần Mai Giang

Cán bộ

giangtm.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hà Thị Khánh Ly

Văn thư

lyhth.skhcn@quangbinh.gov.vn

III. Phòng Kế hoạch - Tài chính

1

Phan Mạnh Hiền

Trưởng phòng

hienpm.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Tú

Kế toán

tunt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Phương Thảo

Kế toán

thaonp.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Đặng Thị Sỹ Khánh Nguyệt

Thủ quỹ

nguyetdtsk.skhcn@quangbinh.gov.vn

IV. Phòng quản lý Khoa học

1

Nguyễn Diên An

Trưởng phòng

annd.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Võ Khắc Sơn

Phó trưởng phòng

sonvk.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Đào Thị Hồng Lý

Phó trưởng phòng

lydth.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Hoàng Thị Hương Giang

Chuyên viên

gianghth.skhcn@quangbinh.gov.vn

5

Lê Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

hanglt.skhcn@quangbinh.gov.vn

V. Phòng quản lý Công nghệ

1

Nguyễn Hữu Đồng

Trưởng phòng

dongnh.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Phùng Thị Hoa

Chuyên viên

hoapt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Lê Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

tamltt.skhcn@quangbinh.gov.vn

VI. Phòng quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

1

Lê Văn Lập

Trưởng phòng

laplv.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Trần Thanh Hải

Phó trưởng phòng

haitt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Trần Thị Thu Hiền

Chuyên viên

hienttt.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Phạm Thị Hải Thanh

Viên chức

thanhpth.skhcn@quangbinh.gov.vn

VII. Thanh tra sở

1

Nguyễn Đình Hợp

Chánh Thanh tra

hopnd.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Phan Thị Hiền

 Phó Chánh Thanh tra

hienpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Bích Lan

Cán bộ Thanh tra

lanntb.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

VIII. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

chicuctdc.skhcn@quangbinh.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

1

Trần Quốc Việt

Chi cục trưởng

viettq.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Trịnh

Phó Chi cục trưởng

trinhnq.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Song

Phó Chi cục trưởng

songnx.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Hành Chính Tổng hợp

1

Trần Thị Lệ Thuỷ

Trưởng Phòng

thuyttl.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Loan

Chuyên viên

loannt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hồ Thị Nhi

Văn thư

nhiht.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Quản lý Đo lường

1

Nguyễn Văn Thiệu

Trưởng Phòng

thieunv.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Đỗ Nam Thắng

Chuyên viên

thangdn.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Trần Văn Cường

Chuyên viên

cuongtv.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Hoàng Thanh Nam

Cán Bộ

namht.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

1

Trần Thành Long

Trưởng Phòng

longtt. skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Trương Tấn Hùng

Chuyên viên

hungtt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Thị Châu

Viên chức

chauht.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Lê Thị Kiều Oanh

Viên chức

oanhltk.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

IX. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Lãnh đạo đơn vị

1

Nguyễn Chí Thắng

Giám đốc

thangnc.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Duy Tân

Phó Giám đốc

tannd.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Đăng Tuấn

Phó Giám đốc

tuannd.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1

Phạm Thúy An

Trưởng Phòng

anpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Phan Thị Chuyển

Phó Trưởng Phòng

chuyenpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Dương Thị Huyền Trang

Cán bộ

trangdth.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Tuấn Hằng

Cán bộ

hangntt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Thông tin và Truyền Thông KH&CN

1

Lưu Văn Lộc

Phó Trưởng Phòng

loclv.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Tạ Trung Nghĩa

Phó Trưởng Phòng

nghiatt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Trần Thị Hồng Duyên

Cán bộ

duyentth.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Trần Ngọc Hải

Cán bộ

haitn.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Thống kê và Tư liệu KH&CN

1

Nguyễn Tiến Thành

Trưởng phòng

thanhnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Đinh Phú Lộc

Phó Trưởng phòng

locdp.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hà Văn Chung

Cán bộ

chunghv.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Trần Thị Lan

Cán bộ

lantt.skhcn@quangbinh.gov.vn

X. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

Lãnh đạo đơn vị

1

Trần Ngọc Tuấn

Giám đốc

tuantn.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Trần Ngọc Dũng

Phó Giám đốc

dungtn.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1

Trần Hoàn

Trưởng phòng

hoant.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Cán bộ

hantt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Trần Ngọc Hữu

Cán bộ

huutn.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Công nghệ sinh học

1

Đặng Thị Lệ Hà

Phó trưởng phòng

hadtl.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Đặng Anh Bằng

Phó trưởng phòng

bangda.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Võ Nguyên Hà

Cán bộ

havn.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Ngô Thị Kim Liên

Cán bộ

lienntk.skhcn@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Vân Nhu

Cán bộ

nhuntv.skhcn@quangbinh.gov.vn

6

Cao Trung Thành

Cán bộ

thanhct.skhcn@quangbinh.gov.vn

7

Phạm Thị Thanh Trà

Cán bộ

traptt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Tư vấn và chuyển giao KH&CN

1

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó trưởng phòng

bichntn.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Vũ Diệu Linh

Cán bộ

linhnvd.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Minh Hưng

Cán bộ

hunghm.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Trần Thị Hồng Dung

Cán bộ

dungtth.skhcn@quangbinh.gov.vn

Trạm sản xuất thử nghiệm Ngư Thủy Bắc

1

Nguyễn Đại Dũng

Trạm trưởng

dungnd.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Lê Đức Ninh

Cán bộ

ninhld.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

XI. Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm

 

Lãnh đạo

1

Nguyễn Thị Ái Trinh

Giám đốc

trinhnta.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Lưu Minh Tuấn

Phó Giám đốc

tuanlm.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1

Phan Thanh Giàn

Trưởng phòng

gianpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Tân

Viên chức HC

tannn.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Trần Thị Kim Dung

Cán bộ

dungttk.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Hồ Thị Bích Thủy

Thủ quỹ

thuyhtb.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường

1

Phan Văn Quân

Trưởng phòng

quanpv.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Phan Thanh Hà

Phó  trưởng phòng

hapt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Đặng Ngọc Lâm

Kiểm định viên

lamdn.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Lê Quang Chính

Kiểm định viên

chinhlq.skhcn@quangbinh.gov.vn

5

Võ Thị Hồng Anh

Kiểm định viên

anhvth.skhcn@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Cẩm Hiền

Kiểm định viên

hienntc.skhcn@quangbinh.gov

7

Lê Văn Đông

Kiểm định viên

donglv.skhcn@quangbinh.gov

8

Đặng Lê Nguyên

Kiểm định viên

nguyendl.skhcn@quangbinh.gov.vn

9

Văn Nguyễn Tiến Sỹ

Kiểm định viên

syvnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Hoá sinh – Môi trường

1

Giang Tấn Thông

Trưởng phòng

thonggt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Hoàng Thị Phương Lan

Phó trưởng phòng

lanhtp.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Văn Thuấn

Thử nghiệm viên

thuanhv.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Lê Thị Lệ Thúy

Thử nghiệm viên

thuyltt.skhcn@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thành Nam

Thử nghiệm viên

namnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Cơ điện - VLXD

1

Hoàng Công Lý

Phó trưởng phòng

lyhc.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Sự

Thử nghiệm viên

sunv.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Mậu Thiện

Thử nghiệm viên

thiennm.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Trần Đăng Hùng

Thử nghiệm viên

hungtd.skhcn@quangbinh.gov.vn

5

Phạm Văn Kiên

Thử nghiệm viên

kienpv.skhcn@quangbinh.gov.vn

6

Lê Anh Tuấn

Thử nghiệm viên

tuanla.skhcn@quangbinh.gov.vn

7

Hoàng Trung Hiếu

Thử nghiệm viên

hieuht.skhcn@quangbinh.gov.vn