Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 và cấp Quốc gia năm 2019

Font size : A- A A+

         Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đề nghị đơn vị đề xuất đặt hàng (bao gồm các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình) đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2019, bao gồm:....

Click để xem chi tiết  (File Word)

 Click để xem chi tiết - (File pdf)