Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ

Font size : A- A A+

 

Nội dung kế hoạch....