Báo cáo kết quả hội thảo khoa học: "Những tiến bộ trong ngành tôm Việt Nam và đổi mới công nghệ nuôi tôm để phát triển ở Quảng Bình".

Font size : A- A A+

 

NỘI DUNG BÁO CÁO