Đề xuất đặt hàng bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 2019

Font size : A- A A+

          Để bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đề xuất đặt hàng bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 2019, cụ thể như sau....


 Click để xem chi tiết - (File pdf)