Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII (năm 2019)

Font size : A- A A+

 

Nội dung Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII (năm 2019) - File .pdf 

Nội dung Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII (năm 2019) - File Word 

  

Mẫu đơn đăng ký tham dự