Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 và cấp Nhà nước năm 2021

Font size : A- A A+
 
 

     Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể như sau:


Click để xem chi tiết - (File pdf)