Thông báo Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg) phiên bản 2023.01

Font size : A- A A+

        Ngày 20/12/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã có công văn số 11220/TB-SHTT về việc Thông báo Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg) phiên bản 2023.01. 

 

NỘI DUNG THÔNG BÁO .pdf

 

More