Bản tin Thông tin KH&CN Quảng Bình số 3 - 2023

Font size : A- A A+

TT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

1

MỤC LỤC

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

2

Hỗ trợ 10.000 doanh nghiệp, startup chuyển đổi số

Theo KNĐMST số 10/2023

Các startup Việt đang đóng góp mạnh mẽ vào mục tiêu chuyển đổi số của Quốc gia

Theo KNĐMST số 11/2023

Dự án Metarverse của sinh viên Hufi nhận đầu tư gần 10 tỷ đồng

Theo KNĐMST số 15/2023

Startup nền tảng giao tiếp “Make in Vietnam” được quỹ ngoại rót vốn mở rộng thị trường tại Mỹ và Ấn Độ

Theo KNĐMST số 13/2023

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

3

Một số giải pháp chủ yếu về tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

Trần Hữu Thân

4

Một số kinh nghiệm thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Bình

Trần Tiến Hải

5

Giải pháp đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở tỉnh Quảng Bình

Đoàn Nhân Đạo

6

Tầm quan trọng và sự phù hợp thực tiễn của giải pháp được đưa ra trong đề tài nghiên cứu khoa học

Lê Hà Anh Tâm

7

Đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển bền vững

Nguyễn Hữu Hợp

8

Quảng Bình từng bước xây dựng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Đỗ Thái Hưng

9

Huyện Lệ Thủy triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Trương Trường Sơn

10

Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi vịt ứng dụng công nghệ cao

Thùy Trang

11

Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học biển ở tỉnh Quảng Bình

Đinh Thị Thanh Trà

12

Tộc danh và dân số của người Chứt

Nguyễn Văn Mạnh

13

Nhà thờ của một dòng họ có nhiều khoa bảng

Tạ Đình Hà

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

14

Giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giám sát và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Quang Ngọc

15

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an với các cấp, các ngành trong bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lê Văn Hóa

16

Ứng dụng công nghệ sản xuất chả hải sản chất lượng cao đảm bảo an toàn thực phẩm

Lê Minh Chung

17

Xây dựng cơ sở dữ liệu số môn Lịch sử lớp 10 phục vụ khai thác, sử dụng trong dạy học cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Thị Sáu

18

Thực trạng thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Hữu Ngữ

TIN KHCN VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG

CHẤT LƯỢNG

19

- VISTIP và Đại sứ quán cộng hòa Pháp tại Việt Nam phát triển hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại tỉnh Quảng Bình - Theo most.gov.vn

- Nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng và sơ chế dược liệu Kim tiền thảo (Desmodium styracifolium (Osb.) Merr. Và sâm Báo (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) trên vùng đất gò đồi tỉnh Quảng Bình” – T.N 

- Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ cảnh quan và môi trường bền vững khu vực lưu vực sông Son” – T.N

- Định hướng xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về công nghệ trọng yếu, mới nổi (CET) - Theo Vietq.vn

- Công cụ 5S nâng cao năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp - Theo Vietq.vn

- Bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc áp dụng ISO 22458 - Theo Vietq.vn

- TCVN 5603:2023 góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường - Theo Vietq.vn

More