Tổng thuật đề tài, dự án KH&CN 2005-2010

Font size : A- A A+

 TUYỂN TẬPTỔNG THUẬT 

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2005-2010

 

 

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ KINH TẾ TỔNG HỢP

TT

Tên đề tài, dự án

1

Đánh giá tổng hợp chất lượng nước và giải pháp bảo vệ nguồn nước hồ Phú Vinh

 2

Đánh giá tiềm năng nguồn nước, hướng khai thác sử dụng phục vụ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt khu công nghiệp cảng biển Hòn La, tỉnh Quảng Bình

 3

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi và tìm hiểu các yếu tố liên quan tại tỉnh Quảng Bình

 4

Điều tra nghiên cứu hiện tượng bồi lấp cửa sông Nhật Lệ và các giải pháp phòng chống

 5

Điều tra đánh giá tình hình sử dụng chất phụ gia, chất bảo quản thực phẩm và đề xuất các giải pháp quản lý tại các cơ sở sản xuất, lưu thông thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 6

Điều tra, nghiên cứu mùa vụ xuất hiện giống cá Chình tại các cửa sông, đề xuất giải pháp thu vớt và ương nuôi cá Chình tại Quảng Bình

 7

Nghiên cứu dự báo nguy cơ bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não ở bệnh nhân huyết áp cao ở tỉnh Quảng Bình

 8

Nghiên cứu hiện tượng trượt lở đất đá trên sươn dốc đường giao thông vùng núi tỉnh Quảng Bình và các giải pháp phòng chống

 9

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất ở vùng cát ven biển Bắc Quảng Bình nhằm phát triển kinh tế-xã hội bền vững

 10

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Quảng Bình phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 11

Nghiên cứu các yếu tố môi trường phục vụ quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Phá Hạc Hải, tỉnh Quảng Bình

 12

Thu thập chỉnh lý số liệu khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình từ năm 1956 đến năm 2005

 13

Xây dựng cơ sở dữ liệu và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin ở tỉnh Quảng Bình

 14

Địa chí Quảng Bình

 

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

 15

Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nhân tạo cua biển tại Quảng Bình

 16

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cua biên tại Quảng Bình

 17

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo cá Lóc và cá Rô đồng tại Quảng Bình

 18

Nghiên cứu khảo nghiệm và xây dựng quy trình sản xuất một số loại rau cao cấp (cải ngọt, đậu Hà Lan, đậu Cô ve leo) phù hợp với sinh thái Quảng Bình

 19

Nghiên cứu khảo nghiệm sản xuất giống cây Đay trên địa bàn huyện Lệ Thủy

 20

Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển cây vụ đông góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Quảng Bình

 21

Nghiên cứu ứng dụng màng chuyển hóa ánh sáng chứa phức chất phen 2EU1 X Y X (NO3)3 phục vụ trong nông nghiệp tỉnh Quảng Bình

 22

Nghiên cứu quy trình vận hành cống Mỹ Trung đảm bảo ngăn mặn, tiêu úng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

 23

Nuôi thử nghiệm cá Hồng Mỹ tại Quảng Bình

 24

Nuôi thử nghiệm vịt Bầu Quỳ tại Quảng Bình

 25

Nuôi thử nghiệm bò sữa ở tỉnh Quảng Bình

 26

Khảo nghiệm một số giống cây ăn quả có giá trị kinh tế trên đất gò đồi tỉnh Quảng Bình

 27

Khảo nghiệm tập đoàn giống lúa năng suất, chất lượng cao và giống màu (ngô) có triển vọng ở Quảng Bình

 28

Nuôi thực nghiệm nuôi cá lóc thâm canh trong ao nước ngọt tại Quảng Bình

 29

Nuôi thực nghiệm nhãn hương chi ở Quảng Bình

 30

Trồng khảo nghiệm các giống mây nhập nội sản xuất nguyên liệu phục vụ nghề mây, tre đan xuất khẩu

 31

Ứng dụng kỹ thuật nuôi tôm sú theo công nghệ sinh học trên ao nước lợ mặn ở Quảng Bình

 32

Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm hướng nạc với quy mô trang trại

 33

Xây dựng mô hình chăn nuôi bò thương phẩm khép kín với quy mô trang trại

 34

Xây dựng mô hình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 35

Xây dựng mô hình sản xuất sa nhân vùng miền núi tỉnh Quảng Bình

 36

Xây dựng mô hình cánh đồng 50 triệu đồng/ha ở Quảng Bình

 37

Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

 38

Xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ vùng cát ven biển và ven đường Hồ Chí Minh (nhánh đông)

 

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 39

Điều tra, sưu tầm tư liệu lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Bình trước năm 1975

 40

Lịch sử hệ thống hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Quảng Bình (1945-2000)

 41

Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Bình giai đoạn 1975-2000

 42

Lịch sử Đảng bộ huyện Minh Hóa tập II (1975-2005)

 43

Nghiên cứu bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc vùng Phong Nha-Kẻ Bàng

 44

Nghiên cứu các loại hình du lịch để hình thành các tour du lịch dài ngày, nội tỉnh, thúc đẩy dịch vụ-du lịch Quảng Bình phát triển

 45

Nghiên cứu biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Quảng Bình – các giải pháp bản tồn và phát huy

 46

Nghiên cứu tình hình nghiện ma túy ở Quảng Bình thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp phòng ngừa

 47

Xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân ở Quảng Bình thực trạng và giải pháp

More