Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 4364

  • Tổng 14.370.682

Tiêu chuẩn Oeko -Tex Standard-100 về đảm bảo an toàn sản phẩm dệt may Tin mới
Các sản phẩm dệt may đạt tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard-100 sẽ trải qua trên 100 tiêu chí kiểm tra như nồng độ formaldehyde, thuốc trừ sâu, kim loại nặng chiết xuất được,… Hiện nay, Oeko-Tex Standard 100 là tiêu chuẩn phổ biến nhất thế giới về vấn đề an toàn sản phẩm may mặc và được ứng dụng trên 100 quốc...
Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Xây dựng vườn mẫu trên vùng gò đồi tại xã Thạch Hoá,... Tin mới
Ngày 19/7/2024, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Xây dựng vườn mẫu trên vùng gò đồi tại xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá”. Tham dự Hội nghị nghiệm thu có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy về khoa học,... Tin mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện, sâu sắc vai trò của KH,CN&ĐMST thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu phát triển đất...
“Lực lượng sản xuất chất lượng cao chính là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” Tin mới
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số ngày 19/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, lực lượng sản xuất chất...
Chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết số 10, 11 và 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa... Tin mới
Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra.
Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Xây dựng vườn mẫu trên...   Tin mới

Ngày 19/7/2024, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Xây dựng vườn mẫu trên vùng gò đồi tại xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá”. Tham dự...

Xem tiếp
Chế tạo máy tự động gieo hạt và bón phân cho lúa   Tin mới

PGS.TS Vũ Ngọc Ánh giảng viên ngành kỹ thuật hàng không tại Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh cùng các cộng sự đã phát triển thành công một loại máy có khả năng tự động gieo hạt, phun thuốc và bón phân...

Xem tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOANH NGHIỆP QUẢNG BÌNH