Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X năm...   Tin mới
Ngày 27/9/2022, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-HTSKKT quy định Thể lệ và phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X năm 2022 - 2023.
Xem tiếp
Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX...   Tin mới
Chiều 25-11-2021, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX năm 2021. Dự lễ có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên,...
Xem tiếp
Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX...   Tin mới
Chiều 25-11-2021, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX năm 2021. Dự lễ có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên,...
Xem tiếp
Thông qua kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX   Tin mới
Chiều 14-10, Ban Tổ chức (BTC) Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm 2021 tổ chức buổi họp thông qua kết quả đánh giá các giải pháp tham dự hội thi và triển khai nhiệm...
Xem tiếp