Họp Hội đồng Chung khảo đánh giá giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Bình lần thứ X (năm 2022-2023)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 11/8/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Chung khảo đánh giá giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Bình lần thứ X đã tổ chức chấm vòng chung khảo.

Hội đồng giám khảo không chia tổ và làm việc chung. Hội đồng thảo luận, xét giải và chấm chung đối với những giải pháp còn nhiều ý kiến khác nhau theo nguyên tắc biểu quyết. Đồng thời, thống nhất lập danh sách đề xuất các giải thưởng theo quy định trong Thể lệ; Lựa chọn, đề xuất các giải pháp gửi tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVII và lập báo cáo kết quả chấm thi.

Họp Hội đồng Chung khảo đánh giá giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Quảng Bình lần thứ X (năm 2022-2023)

Sau hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo đã hoàn thành công tác chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi. Kết quả làm việc của Hội đồng Giám khảo sẽ được cơ quan thường trực Ban Tổ chức tổng hợp, báo cáo, trình Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

Nguồn:  Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác