Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4-2023: Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ...   Tin mới
Phụ nữ mang đến những quan điểm và tài năng mới. Nhưng có một vấn đề! Quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ SHTT.
Xem tiếp
Thông báo Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo...   Tin mới
Ngày 20/12/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã có công văn số 11220/TB-SHTT về việc Thông báo Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg) phiên bản 2023.01.
Xem tiếp
Sở khoa học và công nghệ Tổ chức khóa đào tạo phương pháp tính tốc...   Tin mới
Ngày 23/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp TFP. Tham gia khóa đào tạo có cán bộ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,...
Xem tiếp
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo kiến thức về khởi nghiệp...   Tin mới
Ngày 11/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức khóa đào tạo kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham dự khóa đào tạo có hơn 70 học viên, đại diện cho các tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp...
Xem tiếp
Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X năm...   Tin mới
Ngày 27/9/2022, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-HTSKKT quy định Thể lệ và phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X năm 2022 - 2023.
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 »