Thông báo Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg) phiên bản 2023.01

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Ngày 20/12/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã có công văn số 11220/TB-SHTT về việc Thông báo Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg) phiên bản 2023.01. 

 

NỘI DUNG THÔNG BÁO .pdf

 

Các tin khác